Dievkalpojums 2017-02-19


Dievkalpojums 2017-01-22


Dievkalpojums 2017-01-08


Dievkalpojums 2016-12-18


Dievkalpojums 2016-09-04

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah".

Pārrunu tēma: Mūžības Dieva Vārds.

   


Dievkalpojums 2016-04-17

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah".

    


Dievkalpojums 2016-04-03

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah"

    


Dievkalpojums 2016-03-20

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah".

     Pārrunu tēma: Mūsu ticības pamats Israēla Dievam.


Dievkalpojums 2016-03-06

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah".


Dievkalpojums 2016-02-27

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah".

               Pārrunu tēma: Ko nozīmē pieņemt un pildīt Toru.

    


1 2 3 4 5 6 7