Dievkalpojums 2015-08-09

Augustā Liepājas draudzē "Ješua Ha-Mašiah" viesojas ticības brālis Ruslans no Maskavas, tādēļ Dievkalpojums lielāko daļu notiek krievu valodā, lai arī viņš varētu saprast un līdzdalīties pārrunās.


Dievkalpojums 2015-08-08

Edmunds. Mesiāniskā draudze "JEŠUA", Rīgā. Tēma: Svētā Gara dalībnieki (Ebr.6:4)


Dievkalpojums 2015-08-01

Edmunds. Mesiāniskā draudze "JEŠUA",Rīga. Tēma: Dievs mūs uzlūko.

(tehnisku iemeslu dēļ, tēma izskan daļēji)


Dievkalpojums 2015-07-26

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah"


Dievkalpojums 2015-07-25

Edmunds. Mesiāniskā draudze "JEŠUA", Rīga. Tēma: Darbs ar Vārdu.


Dievkalpojums 2015-07-18

Edmunds. Mesiāniskā draudze "JEŠUA", Rīga. Tēma: Celt Templi sevī.


Dievkalpojums 2015-07-12

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, masiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah"


Dievkalpojums 2015-07-11

Edmunds. Mesiāniskā draudze "JEŠUA",Rīga. Tēma: "Meklējiet labo un ne ļauno, lai jūs varētu dzīvot..."(Amoss 5:14)


Dievkalpojums 2015-07-04

Edmunds. Mesiāniskā draudze "JEŠUA", Rīga. Tēma: Mūsu dzraudzes misija.


Dievkalpojums 2015-06-28


1 2 3 4 5 6 7