Dievkalpojums 2015-06-14


Dievkalpojums 2015-05-31

    


Dievkalpojums 2015-04-26

    


Dievkalpojums 2015-04-12

    


Dievkalpojums 2015-03-29

     


Dievkalpojums 2015-03-15

     


Dievkalpojums 2015-03-01

    Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskajā draudzē "Ješua Ha-Mašiah"

            Dievkalpojuma 1.daļa                     Pārrunu tēma: Vārds par Dieva Vārdu

    


Dievkalpojums 2015-02-15


Dievkalpojums 2015-02-01

               Dievkalpojuma pārrunu tēma: - Kas ir "amaleks"


Dievkalpojums 2015-01-18

       Dievkalpojuma pārrunu tēma: Iekšējā cilvēka brīvība


1 2 3 4 5 6 7