Dievkalpojums 2015-01-04

Mūsu attiecības ar Dieva Vārdu un mūsu iekšējo cilvēku


Dievkalpojums 2014-11-30

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskā draudzē "Ješua Ha-Mašiah".

Pārrunu tēma: Dzīve bez ļaunuma un, ko mēs varam mācīties no Toras                                                     


Dievkalpojums 2014-11-16

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskā draudzē "Ješua Ha-Mašiah"

Dievkalpojuma priekšvārds.               Pārrunu tēma: Dieva atklāsme Ābrahāmam

       


Dievkalpojums 2014-11-02

Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, mesiāniskā draudzē "Ješua ha-Mašiah".

     Priekšvārds                           Pārrunu tēma: Kāpēc nepieciešama TORA - Dieva mācība                          


Dievkalpojums 2014-10-19

     Mācītājs Samuels Cipens mesiāniskā draudzē "Ješua Ha-Mašiah", Liepājā.

        Pārrunu tēma: - Kādu Dievu mēs pielūdzam, godinām, slavējam?

    


Dievkalpojums 2014-10-05

Mācītājs Samuels Cipens mesiāniskā draudzē "JEŠUA HA-MAŠIAH" Liepājā. Pārdomas pēc JOM KIPUR - Tiesas sprieduma dienas. DIEVA VĀRDS - APGAISMĪBA sirdij un prātam. Pacietība un iecietība, viens no MĪLESTĪBAS rādītājiem.

    


Dievkalpojums 2014-09-21

               Mācītājs Samuels Cipens Liepājā, draudzē "JEŠUA HA-MAŠIAH".

                    Pārrunu tēma: Ēzava un Jakova savstarpējās attiecības.

      


Dievkalpojums 2014-08-02

Ilgonis Alpe mesiāniskā draudzē "JEŠUA" Rīgā. TORA - Dvarim (5.Moz. 1:1-3:22)

      


Dievkalpojums 2014-07-26

  Ilgonis Alpe, Mesiāniskā draudze "JEŠUA", TORA-Masaei (4.Moz.33:1-36:13) - "PĀRIEŠANA"                                                             

         

 

 


1 2 3 4 5 6 7